> nieuws

Nieuws

 
19 augustus 2021

Met een groep jongeren aan de slag?

Of zoek naar ideeën daarvoor?
Voor leiding  van jeugd- en jong volwassenen worden bij ieder verhaal ideeën aangereikt om met het onderwerp van het verhaal aan de slag te gaan. 
Ieder kan bekijken welke ideeën er voor de doelgroep te gebruiken zijn. Ook naar bijpassend youtube materiaal wordt verwezen. 

Om een indruk te geven: bij Psalm 24 en Lucas 15:1-3;8-10 het volgende:
Lees samen de toespraak van het opperhoofd Seattle (staat in een map).

  • Wat valt je op?
  • Wat spreekt je aan?
  • Wat vind je van de analyse van Opperhoofd Seattle van wat blanke mensen doen met de aarde? Hoe herkenbaar is dat nu nog of wat is er veranderd?

Lees ook psalm 24 :

  • Welke overeenkomsten en verschillen zie je?

Lees Lucas de aangegeven verzen.

  • Zouden wij - geschapen naar Gods beeld en gelijkenis -  diezelfde ijver  aan de dag kunnen leggen als het gaat om het stoppen van het verloren gaan van de schepping?
  • Welke gelijkenis zou jij zelf bedenken om dit inzichtelijk te maken?

Collage
Maak een collage (individueel, in kleine groepjes of als hele groep) waarin je een aspect van psalm 24 of de toespraak van Opperhoofd Seattle illustreert. Je kunt voor een collage afbeeldingen uit tijdschriften of kranten gebruiken die je integraal uitknipt of scheurt en opplakt, maar je kunt ook een eigen voorstelling maken met gekleurde stukjes papier uit tijdschriften die je als een mozaïek neerlegt (en opplakt). 

Film
Bekijk de film Darwins nightmare. Daarin is te zien hoe in Afrika door nieuwe vissen in een meer te doen de export van vis toeneemt, maar de lokale bevolking slechts de graten met wat vlees over houdt.

Stelling
Greta Thunberg is in korte tijd wereldberoemd geworden als de scholiere die de klimaatcrisis op dwingende wijze onder de aandacht brengt. Ze sprak op de klimaatmars op 8 september 2018 in Stockholm, op Parliament Suare, Londen, op 31 oktober 2018, op de klimaattop van de Verenigde Naties in Katowice, Polen, op 15 december 2018, bij het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, op 22 januari 2019 en zo voort. Ze klaagt de volwassenen aan, vooral als ze zeggen: het is te groot, daar kunnen wij toch niets aan doen. Een deel van haar toespraken is gebundeld in het boekje ‘Niemand is te klein om het verschil te maken’, uitgegeven door de Bezige Bij, Amsterdam. 

Neem de titel als stelling en wissel hierover van gedachte:

NIEMAND IS TE KLEIN OM HET VERSCHIL TE MAKEN.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl