> nieuws

Nieuws

 
19 augustus 2021

Met een groep kinderen aan de slag?

Of zoek naar ideeën daarvoor?
Hier gaat het om kinderen van diverse leeftijden. Soms is het verhaal geschikt voor kleuters. Soms voor 10-12 jarigen. Dan weer voor daar tussen in. In de map verschilt de leeftijdsdoelgroep per verhaal. Maar steeds wordt gepoogd met open vragen het verhaal in verband te brengen met eigen mogelijke ervaringen.
Het voorbeeld (uit een map) hieronder is meer voor 10-12 jarigen. 

Gesprek vooraf:

 • Wie zingt er wel eens?
 • Wat zing je dan?
 • Waarom zing je?

Muziek is als een taal: je kunt er een verhaal mee vertellen, je kunt laten horen of je blij bent of juist verdrietig, of je verbaasd bent of boos.

 • Hoe zouden jullie dat laten horen?
 • Wie heeft wel eens zelf een lied gemaakt?
 • Welke singer-songwriter van nu ken je?

Een van de allerbekendste singer-songwriters van vroeger is David. Volgens oude verhalen, die je in de bijbel terugvindt, zong hij en hij speelde fluit en harp.  Eerst was hij herder en toen maakte hij muziek gewoon voor zichzelf en misschien voor zijn schapen. Maar later werd hij koning en toen luisterden er veel meer mensen. Veel van zijn liedjes bleven bewaard en later werden ze opgeschreven. Wij kennen ze nu onder de naam 'psalmen'.
David zong veel over God en over zichzelf, over de fouten die hij maakte waarvan hij hoopte dat God ze zou vergeven. En soms zong hij over de problemen waarin hij kwam waarvan hij hoopte dat God hem zou redden. 
Veel mensen herkenden zich in die liedjes, want zij deden allemaal ook wel eens domme dingen of zaten in de prut en hoopten dan dat God hen zou helpen. Maar David zong ook wel eens een vrolijk lied waarin hij God bedankte voor al het moois op aarde.

Verder over Psalm 24                                                                                                       
Een van de aparte dingen van psalmen is, dat er vaak twee zinnen na elkaar staan die hetzelfde zeggen in andere woorden.
Al in het begin van Psalm 24 zie je dat direct: 
de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen ….

Volgens David is dat allemaal van God (de Eeuwige).

 • Wat vinden jullie van die gedachte?
 • Wat vinden jullie van het idee, dat we de aarde te leen hebben en er dus zuinig op moeten zijn?
 • Hoe doen we dat dan?
 • En hoe zorgen we voor de planten en dieren die niet voor zichzelf kunnen zorgen?
 • Wij zijn toch niet belangrijker dan zij? Wat denk jij?

Een plaatje

 • Maak samen (of ieder voor zich) een grote poster (A3 of A2 formaat) van die mooie aarde waarop wij mogen leven en waarop we dus zuinig moeten zijn. Je kunt dat op verschillende manieren doen, maar een collage van afbeeldingen uit tijdschriften is vaak heel effectief.
 • Verzin er ook een tekst bij, bijv. 'de aarde is niet van jou alleen' 

Een film
Een bijzondere film om te bekijken is Dr Dolittle, een klassieker die al meerdere malen opnieuw is gemaakt, over een dokter die wordt opgevoed als dierenhater, maar die de gave heeft om met dieren te praten. Door zijn opvoeding vergeet hij die gave, maar als hij een hond aanrijdt, komt zijn talent weer boven. Hij helpt dieren om hun problemen op te lossen. Zij helpen hem ook trouwens


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl