> nieuws

Nieuws

 
13 juni 2022

GDB jaarthemamateriaal is te downloaden

Elk jaar wordt in vele van onze doopsgezinde gemeenten gewerkt met de jaarthemamappen van de GDB. Het thema van dit jaar is: 'Een wereld van verschil'.

In het jaar dat achter ons ligt hebben we veel beleefd. Een pandemie die zich uitbreidde met steeds verschillende varianten. En een oorlog met propaganda waardoor de ene groep mensen gelooft dat het éne waar is en de andere groep in een totaal andere werkelijkheid gelooft. Ook binnen families zie je het geloof in een bepaalde waarheid tot een splijtzwam worden. 

Meer en meer trekken mensen zich terug in hun eigen groepje gelijkgezinde 'bubble'. En de 'ander' wordt tot vijand uitgeroepen of doodgezwegen. In zwart-wit denken lijkt de wereld eenvoudig. Maar de wereld en de mensen die erin leven zijn veelzijdig en veelkleurig.

Daarom is het van belang ons te verdiepen in de heel verschillende wijzen waarop mensen de zin van hun bestaan op aarde beleven. Wederzijds leren luisteren naar de ander, die anders denkt voelt en ervaart, maakt een wereld van verschil. Dat brengt toenadering teweeg. Dat maakt de wereld mooier in de diversiteit van mensen, letters, kleuren, muziek en zang, verhalen en talen.

Dorothee Sölle wees drie wegen aan voor zo'n pelgrimage van vrede en gerechtigheid:

  • Positieve weg (via positiva). We zijn gekend/gewild door de onuitsprekelijke kracht die we De AANWEZIGE of God noemen. Deze roept ons. Met vertrouwen in de AANWEZIGE mogen we ons op weg weten. Wij vertaalden dat onder andere in: 'Hoezo vrede?' Wat/Wie geeft houvast in het omgaan met verschillen?
  • Negatieve weg (via negativa) Op de weg van gerechtigheid en vrede kom je pijnpunten tegen (visiting the wounds). Daar moeten we niet voor weglopen, ook al kun je de pijnpunten niet altijd begrijpen, rechtvaardigen of oplossen. We moeten bereid zijn onze relaties tot de medemensen op aarde onder ogen te zien (uit de eigen 'bubble' stappen). En afstand doen van hebzucht ('de laatsten worden de eersten').
  • Transformatieve weg (via transformativa). We proberen het 'in eigen groepje' blijven te doorbreken. Woorden en houdingen te vinden om te leren luisteren, visie en inspiratie te krijgen, om met anderen in gesprek te raken. We zoeken de vergevende, omvormende kracht van God. ('Van God los'’). 

We zoeken in de bijbel naar antwoorden op onze vragen. Hoe laten bijbelse verhalen zien dat alle planten en dieren geschapen zijn, verschillend naar hun aard? Dat er heel verschillende mensen op aarde leven en dat we samen die aarde te bewaren hebben? Dat we daarom geroepen worden over de grenzen van onze eigen 'bubble' heen in gesprek te gaan, en te handelen? Met daarbij natuurlijk ook de vraag wat dat betekent. Hoe kijken we naar de wereld? In hoeverre reikt ons geloof ons een vorm van 'omdenken' aan? Hoe ziet die andere wereld eruit en hoe haalbaar is dit visioen?

Maar ook: op welke manieren is het bevrijdend om eens op verschillende manieren naar de dingen en naar onszelf te gaan kijken? Wat brengt het ons als we de oude verhalen anders leren lezen? En wat gebeurt er wanneer we oude, door kerken vaak gebezigde woorden eens van de andere kant bekijken?

We hebben nog een lange weg te gaan, maar wederzijds luisteren naar de ander en je verdiepen in de ander maakt een wereld van verschil!

N.B. De mappen zullen in augustus weer te bestellen zijn.
Het materiaal voor de startzondag rond het thema 'Een wereld van verschil' is hier gratis te downloaden.


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl