> jaarthema 2022-2023

Jaarthema 2022-2023

 
 

Aan de slag met het jaarthema ‘Een wereld van verschil'.
Meer weten over het materiaal wat je voor allerlei gespreks- en Bijbelkringen en bijeenkomsten van jong tot oud kan gebruiken?

Hier vind je meer informatie wanneer je aan de slag gaat met:

'Een wereld van verschil'
Ik uniek? De ander ook uniek? Hoe geven we elkaar de ruimte om 
elk onszelf te zijn?
Waarom zitten angst, woede, hebzucht, jaloezie en 'het beter willen 
weten' soms zo in de weg?
Hoe verschillend beleven we het geloven? Welke Stem geeft je kracht en stuurt je op weg om met het oog op de verschillen juist bruggen te slaan?

Het thema van dit pelgrimsjaar is 'Een wereld van verschil'. In het jaar, dat 
achter ons ligt, hebben we gezien hoeveel verschil er is. Aan de ene kant 
obesitas en aan de andere kant komen veel mensen om van de honger. Aan de ene kant een vernietigende oorlog aan de andere kant mensen die moeten leren om zuinig met gas en de aarde om te gaan. Aan de ene kant de schreeuwers van het eigen gelijk aan de andere kant mensen die de dialoog aan willen gaan. Aan de ene kant mensen die roepen: 'Van God los voelt voor mij het leven bevrijd' aan de andere kant mensen die zeggen: 'Op de richting gevende woorden van God vertrouwend voel ik mijn angst afnemen en durf ik er te zijn en samen te werken met medemensen, dieren en aarde'. 
Op een heel andere manier dan vroeger zien we hoe groot de verschillen op 
aarde zijn, maar ook hoe afhankelijk we van elkaar zijn en dat er maar één 
aarde is die we samen te beheren hebben. 
We hebben op het Doopsgezind Wereldcongres in Indonesië (5-10 juli 2022)
velen mogen ontmoeten en met verschillende visies kennis gemaakt. Ook een wereld van verschil: voor het eerst konden we in Nederland dat congres op onze eigen toestellen volgen. 
Stilte, gebeden, verlangens, zingen, muziek en verhalen ze kregen een andere lading. Ze verbinden vele volkeren op aarde.

Het materiaal is op deze site te downloaden.

Besteladres voor papieren versie: gdb@doopsgezind.nl 
De kosten bedragen €10,-- plus verzendkosten.
Bank NL 89 TRIO 03 79 72 99 62 t.n.v. Stichting GDB Nederland.


loslaten

bijbel

bijbelstudie

 
Meer informatie   ANBI-register Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl