> bijbelstudiemateriaal

Bijbelstudiemateriaal

 
 

Waarom dit materiaal?

Het lijkt of we ons bijna niet meer meer bewust zijn uit welke bron we ooit geput hebben om goed met elkaar te kunnen samenleven.

Vandaar dat de GDB zich inzet om materiaal voor gesprekskringen aan te dragen. Waarbij hedendaagse vragen van de samenleving verbonden worden met bijbelse verhalen. Tegelijk ontdekken we in dit materiaal  hoe dichters, denkers, kunstenaars en wetgevers daar inspiratie uit haalden.

Reacties van gebruikers:

 • ‘Je bent samen hardop aan het denken, dat vind ik leuk.’
 • ‘Het is geen monoloog meer van de inleider.’ 
 • ‘Ik vond het eerst wel vreemd dat je thuis iets moest lezen, maar daardoor kwam ik met mijn eigen vragen naar de groep.’

Materiaal voor gesprekskringen: themamappen 
De GDB heeft themamappen samengesteld. Elk thema wordt steeds op 6 of 7 verschillende manieren aan de orde gesteld. 

 • Blinde vlekken
  God in de blinde vlek? Ik zie ik zie wie jij niet bent. Wiens schuld is het eigenlijk? Komt er ooit een einde aan? (Over wraak en genoegdoening), Oog in oog met het lijden. Wie is de vijand? Hullie en zullie.
 • Eigen weg-wijs/zer
  Op weg. Obstakels onderweg. Eigenwijs je eigen weg gaan. Uitgeput. Richtingwijzer gevraagd! Verrassende ontmoetingen onderweg. Twee wegen.
 • Geroepen om te leven/Geschapen naar Gods beeld
  Schepping als gave. Mens naar Gods evenbeeld. Een andere kijk. Omgaan met verschillen. Medemens worden. Bron van samen leven. Gegeven leven.
 • Grenzeloos verlangen
  Verlangen naar het beloofde land. Verlangen naar heelheid. Verlangen naar de a/Ander. Verlangen naar vrede. Verlangen naar opstaan-Pasen. Verlangen: vrijheid en/of gebondenheid?
 • Opstandig
  In opstand tegen je familie. In opstand tegen het gezag. In opstand tegen conventie en regels. Opstandig tegen God. In opstand tegen onrecht. Opstaan voor eenheid.
 • Thuis op aarde
  Thuis bij God. Thuis op Gods aarde. Waarom lijden op aarde? Een aarde vol dieren. Vreemd en thuis. Welke gemeenschap is 'thuis'? Hoe houd je huis op aarde? Op adem komen.
 • Tijd-bij de tijd
  Tijd van je leven. Ritme van de tijd. Blijf niet staren op wat vroeger was. Goede tijden slechte tijden. Waarheen gaat de tijd? Tijd van eindigheid. Heb je even voor mij?
 • Vanwaar komt mijn hulp??
  Vanwaar komt mijn hulp? Bedekte schaamte. Opgereisd en opgebrand. De macht van de sterkste ... of zo. Wie komt er voor mij op? Van twee kanten. Schaap in wolfskleren.
 • Wat is wijsheid?
  Wat is wijsheid? Wijs omgaan met de tijd. Vrouwe Wijsheid verbindt. Wijsheid in spreken en zwijgen. (on)Wijsheid in het maken van keuzes. Wijsheid en schepping. Wijsheid en wet.
 • Water wordt wijn!! van chaos tot vreugde
  Water en chaos. De ware Jozef. Storm voor de stilte. Ongedachte vreugde. Bruiloft..water wordt wijn. Verwachting, teleurstelling en vreugde.
 • Zo goed als nieuw
  Nieuw naam - nieuwe kans. Samen eten - ja gezellig. Wat een uitzicht. Verrassende gerechtigheid. Ongezien in aanzien. Door schade en schande. Een nieuwe lente een nieuw geluid


Het materiaal is te bestellen bij gdb@doopsgezind.nl
IBAN NL89 TRIO 0379 7299 62 tnv Stichting GDB Nederland.
Prijs  € 5,00  per deel exclusief verzendkosten 

Dieper op de de bijbel ingaand materiaal
In de loop der jaren is ook materiaal gemaakt dat dieper op de bijbelse verhalen in gaat. Grofweg in twee soorten te onderscheiden:

 • A Studiemateriaal dat heel diep op het verhaal in gaat.
 • B Studiemateriaal dat minder diep op het verhaal ingaat maar meer laat ontdekken hoe het verhaal  mensen in de loop der eeuwen geraakt heeft en op ons leven nu van invloed (kan) zijn.

A. Studiemateriaal dat de diepte ingaat: Stem en tegenstem

deel 1: Stem en Tegenstem

Een ABC voor een creatieve omgang met Bijbelse verhalen. (Genesis 22 en Johannes 20)
deel 2: Erbarmen en Omkeer Het verhaal over Jona
deel 3: De ontmoeting met de ander Twee episoden uit de Jacobcyclus
deel 4: En Hanna stond op 1 Samuel 1
deel 5: Als poëzie in de oren Een ABC voor een creatieve omgang met Hebreeuwse psalmen

Prijs per deel € 5,00, exclusief verzendkosten

B. Opstap - studiemateriaal

deel 1: In het begin Genesis 47: 13-26
deel 2: In de ogen van de Eeuwige De wijngaard van Nabot - 1 Koningen 21
deel 3: Een geduchte gesprekspartner Marcus 7:24-30 en Matteüs 15:21-28
deel 4: Wie is mijn metgezel?      Spreken in gelijkenissen - Lucas 10:25- 37
deel 5:  De Psalm die Menno Simons inspireerde Psalm 25
deel 6: Hoor en wederhoor Ex. 18;! Sam.28; Dan. 3; Mat.22: 1-14; Lucas 14: 14-24; Mat. 5: 21-48; I Tim. 

Het bovenstaande Opstapmateriaal is voor hen die belangstelling hebben voor de bijbel, maar het gevoel hebben bij het lezen een wegwijzer te kunnen gebruiken en graag samen met anderen het verhaal willen verkennen. Meestal wordt het verhaal in 3 onderdelen besproken: de stem van het verhaal - stemmen rondom het verhaal - de eigen stem.

Prijs per deel € 5,00, exclusief verzendkosten.


doopsgezind

bijbel

bijbelmateriaal

 
Meer informatie   ANBI-register Gemeenschap Doopsgezind Broederschapswerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl