> kerkenraadsbegeleiding

Kerkenraadsbegeleiding

Algemeen

De GDB richt zich op het ondersteunen van doopsgezinde kerkeraadsleden.

De kerkenraad dient een inspirerend en coördinerend leiderschapscentrum te zijn, dat op basis van visie sturing geeft aan de gemeente en gezamenlijk er aan werkt dat de gemeenteleden zichzelf als dragers van het ambt der gelovigen gaan definiëren, elk met tenminste één talent.

De kerkeraad heeft daarin een voortrekkersfunctie.

Veel leden hebben deze functie niet gezocht, maar zijn er als het ware vanzelf in gerold. Met liefde en verantwoordelijkheidsbesef voor de gemeente en de medemens vervullen ze deze taak zo goed mogelijk.

Toch blijkt steeds weer, dat velen van hen behoefte hebben om verder toegerust te worden om zo hun taak beter te kunnen vervullen.

 De toerusting is praktisch. Het gaat om zorgen, voeden, ontwikkelen, leiden.

De volgende onderwerpen wil hij aan de orde stellen:

  • visievorming en visieoverdracht;
  • motiveren;
  • beleid maken;
  • leiding geven;
  • bewust zijn van en inzicht hebben in de bestaande (gemeente)cultuur;
  • visie ontwikkelen op de gewenste cultuur;
  • inzicht hebben en vaardigheden bezitten om culturele veranderingsprocessen in gang te zetten.
     

Hoe kijken jongeren naar de gemeente?
Twee jongeren namen ons toen mee in de wereld van de jong volwassenen. Zij coachen ons op weg naar meer inzicht in wat jongeren in een gemeente aantrekt en wat juist niet. Wat betekent dat voor jou en hoe zou je daarmee aan de slag kunnen in je eigen gemeente? Samen gingen we op zoek gaan naar een doopsgezinde gemeente als toegankelijke en aansprekende werkplaats, waar je kunt werken aan (de) zin in je leven en aan je relatie met God.     

 

Hoe breng je Bijbelse verhalen dichter bij?
Met een groep werd goed gekeken naar wat er werkelijk staat en naar wat het Bijbelverhaal je brengt. Hoe vaak is er rust en gelegenheid om daar echt mee aan de slag te gaan? De methoden van rabbijnse uitleg bieden bij het werken met de Bijbelverhalen vaak een sleutel tot verrassend nieuw inzicht. Welke (diepere) lagen zijn er in het verhaal verborgen? Hoe kun je jouw levensverhaal met het Bijbelverhaal verbinden? Wat betekent dat voor de gemeente? Wat kan dit betekenen voor een kerkeraad die inspirerend en coördinerend wil (bege)leiden.


Praktische modellen voor het bouwen aan je gemeente
Wat voor gemeente zijn wij; wat is de "kleur' van onze gemeente. Zijn we een gemeente die niet van vergaderen houdt en het toch doet? Of een doe-gemeente die vooral met projecten aan de slag gaat? Of toch meer een lerende gemeente? Zijn we de gemeente met hart voor cultuur? Zijn we een gemeente die liefheeft met verstand? Hoe zijn we naar buiten en naar binnen toe? Een fraaie map met gemeentemodellen uitgegeven door de PKN kan ons daarbij van dienst zijn.  


doopsgezind

kerkenraad

ondersteuning

begeleiding

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl