Gericht op bezinningswerk

Ontdekken hoe de STEM uit de bijbelverhalen ons nu persoonlijk en als geloofsgemeenschap richting kan geven.

Al meer dan 100 jaar biedt de GDB (Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk) voor bezinning binnen gemeenten:

  • Bijbelstudiemateriaal
  • Trainingen
  • Retraites

De GDB gaat daarbij uit van de gedachte dat de bijbel een centrale plaats heeft in een gemeente.  De gemeente is immers een gemeenschap waarin Vieren & Dienen & Leren centraal staan.

Daarnaast biedt de GDB haar diensten aan vacante doopsgezinde gemeenten en doopsgezinde gemeenten, waar een part-time predikant werkt met een kleine aanstelling die geen tijd heeft voor kringwerk.

De GDB is een stichting met een bestuur bestaande uit:

ds. Marijn Vermet, voorzitter, Hermine Dekkers-de Kok, secretaris, Joop van der Mei, penningmeester, en Willem Hartman, Jasper Pondman, ds. Paul Thimm en ds, Jelle Waringa, leden.

Op 5 november 2021 vond de bestuurswissel plaats.

Financiële gegevens vindt u in het ANBI-register.

Ondersteun onze activiteiten door uw bijdrage over te maken op NL89 TRIO 0379729962 t.n.v. Stichting GDB Nederland.