Bijbelstudiemateriaal

Waarom dit materiaal?

Het lijkt of we ons bijna niet meer meer bewust zijn uit welke bron we ooit geput hebben om goed met elkaar te kunnen samenleven.

Vandaar dat de GDB zich inzet om materiaal voor gesprekskringen aan te dragen. Waarbij hedendaagse vragen van de samenleving verbonden worden met bijbelse verhalen. Tegelijk ontdekken we in dit materiaal  hoe dichters, denkers, kunstenaars en wetgevers daar inspiratie uit haalden.

Reacties van gebruikers:

  • ‘Je bent samen hardop aan het denken, dat vind ik leuk.’
  • ‘Het is geen monoloog meer van de inleider.’ 
  • ‘Ik vond het eerst wel vreemd dat je thuis iets moest lezen, maar daardoor kwam ik met mijn eigen vragen naar de groep.’

Er is verschillend materiaal:

Jaarthemamappen

  • 2023-2024 Geloven beweegt ons

Deze map is te downloaden via de button ‘Download Geloven beweegt ons’.

  • 2022-2023 Een wereld van verschil.
  • 2021-2022 Loslaten om te groeien wat houd(t) je vast.

Deze mappen kan je downloaden via de button ‘Te downloaden materiaal’ op deze pagina.

  • De mappen van de jaren daarvoor zijn niet digitaal te downloaden, maar kunnen wel bij de GDB worden besteld. Klik voor meer details op de button ‘jaarthemamappen vóór 2020’.

Dieper op de bijbel ingaand materiaal

In de loop der jaren is ook materiaal gemaakt dat dieper op de bijbelse verhalen in gaat. Grofweg in twee soorten te onderscheiden:

  • A Studiemateriaal dat heel diep op het verhaal in gaat.
  • B Studiemateriaal dat minder diep op het verhaal ingaat maar meer laat ontdekken hoe het verhaal  mensen in de loop der eeuwen geraakt heeft en op ons leven nu van invloed (kan) zijn.

A. Studiemateriaal dat de diepte ingaat: Stem en tegenstem

Deel 1: Stem en tegenstemEen ABC voor creatieve omgang
met bijbelse verhalen
Genesis 22 en Johannes 20
Deel 2: Erbarmen en omkeerHet verhaal over Jona
Deel 3: De ontmoeting met de anderTwee episoden uit de Jacobcyclus
Deel 4: En Hanna stond op1 Samuel 1
Deel 5: Als poëzie in de orenEen ABC voor creatieve omgang
met Hebreeuwse psalmen

Prijs per deel:  € 5,00, exclusief verzendkosten.

B. Opstap – studiemateriaal

Deel 1: In het beginGenesis 47: 13-26
Deel 2: In de ogen van de EeuwigeDe wijngaard van Nabot – 1 Koningen 21
Deel 3: Een geduchte gesprekspartnerMarcus 7: 24-30 en Matteüs 1: 21-28
Deel 4: Wie is mijn metgezel?Spreken in gelijkenissen Lucas 10: 25-37
Deel 5: Psalm die Menno Simons inspireerdePsalm 25
Deel 6: Hoor en wederhoorExodus 18, 1 Samuel 28, Daniël 3,
Matteüs 22: 1-14, Lucas 14: 14-24,
Matteüs 5: 21-48, 1 Timotheüs

Het bovenstaande Opstapmateriaal is voor hen die belangstelling hebben voor de bijbel, maar het gevoel hebben bij het lezen een wegwijzer te kunnen gebruiken en graag samen met anderen het verhaal willen verkennen. Meestal wordt het verhaal in 3 onderdelen besproken: de stem van het verhaal – stemmen rondom het verhaal – de eigen stem.

Prijs per deel € 5,00, exclusief verzendkosten.