Retraites

In een retraite is tijd voor stilte, voor een Bijbeltekst, voor creatieve werkvormen, zoals drama, dans en muziek.
In en retraite wordt de verbinding gezocht met onszelf en de a(A)nder, door middel van de stilte van de natuur en door het klankbord van een metgezel.
Soms ervaar je tijdens een retraite hoogte-  en dieptepunten van het leven. 
Op een retraite is er de tijd om met al je zintuigen, met hart en ziel  je te concentreren op de weg waar je je nu bevindt.

Een deelnemer verwoordde dat als volgt:

Na een tijdje wist ik niet meer
Hoe ver het nog was,
Maar ook niet hoe ver ik al gelopen had.
Ik begon mij op de weg te concentreren,
Niet meer op de afstand.

Data
Wij nodigen U van harte uit dit jaar (weer) deel te nemen aan een van onze retraites. Er zijn meerdere retraites per jaar.

Wanneer
In de agenda kunt u lezen over onze retraites.

U kunt ook op de hoogte gesteld worden als u aan een retraite zou willen deelnemen door te mailen naar: gdb@doopsgezind.nl en in uw mail te vermelden graag info over de eerstvolgende retraite te ontvangen. Of te bellen naar 0610708191.

Waar
Retraites worden soms op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk gehouden, soms op Dopersduin in Schoorl.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites
Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften.

Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hermine Dekkers 0610708191 of gdb@doopsgezind.nl