home > home

Gericht op bezinningswerk

Het persoonlijk godsdienstig leven en het gemeenteleven in de kerkelijke gemeenten in Nederland te versterken. 

De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) is in 1917 begonnen als een gemeentedagbeweging, die een kritische houding wilde innemen ten opzichte van het toenmalige geloofsleven. Bijbelstudie moest weer een centrale plaats krijgen in doopsge-zinde gemeenten.

Ondogmatisch betekende toen en betekent nog steeds, ruimte geven aan het persoonlijke geloof. De nadruk kwam weer te liggen op de overlevering, op de beginselen van de oude Doopsgezinden, maar de GDB was ook een beweging tegen de vrijzinnigheid die de Broe-derschap was ‘binnengeslopen’.

Dat was 1917.

De GDB staat nog steeds achter de gedachte dat in een gemeente de bijbel een centrale plaats heeft.
De gemeente is een gemeenschap waarin Vieren & Dienen & Leren centraal staan.

 Gemeenteleden van nu benaderen de bijbel niet meer zoals een eeuw geleden.
Sinds 2018 is dr. C. Doude van Troostwijk als visiting professor aangesteld aan het doops-gezind seminarie. Hij richt zich op het begrip ‘vrijzinnigheid’, dat hij omschrijft als antropo-logische theologie. Een boeiende uitdaging, omdat in die omschrijving zowel het menselij-ke als het goddelijke een plaats krijgen.
Vast een voorschot: Wie of wat is God? Van God weten we helemaal niets: geen beeld, geen indruk, niets. Is God er dan wel of niet meer? Als God er is, dan niet meer zoals ons vroeger is geleerd. Hoe dan wel?
God is geen mens, maar een ander Zijnde dat door ons niet is te vatten, niet is in te vul-len. Kunnen we dan nog denken over God? Nee, niet als abstractie, maar wel als werk-woord : ehjeh asjer ehjeh: ik ben die ik ben (voor jou) (Exodus 4 : 12-13). Buber/Rosen-zweig vertaalden : Ich werde dasein.
Er-zijn is een relationeel begrip, omdat ik er alleen kan zijn voor de ander. De Franse filo-soof Levinas ziet haar als opdracht. Hij vertaalt: in de ander ontmoet ik de Ander. Het transcendente laat zich ontmoeten in het immanente. Daar ligt de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke.
Is daarmee aangegeven wie of wat God is. Nee, want God is een andere dimensie en dus geen projectie van de mens, een afspiegeling van de mens. Doen we God ‘te kort’ als we spreken van antropologische theologie? 
Het zijn vragen die ook de GDB aangaan.
Daarvoor biedt de GDB Bijbelgespreksmateriaal en Retraites aan.

 


Uitgelicht

Groot feest Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.

Groot feest Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.
Op 2 juni vierde de GDB haar 101-jarig jubileum in Dopersduin. Zij wilde afscheid nemen van de vereniging en overgaan naar de nieuwe stichting GDB. Dat dit feest op Dopersduin werd gehouden is niet verwonderlijk. De GDB heeft dit huis mede opgericht in 1932, na de broederschaphuizen in Elspeet en Steenwijk. Lees meer >>


Actueel

Materiaal bij het jaarthema 2017- 2018
We zijn op weg. Waarheen? Naar gerechtigheid en vrede. Maar ook: met gerechtigheid en
vrede. Het wordt een lange pelgrimage van vrede en gerechtigheid, waarin blijkt dat stappen
vaak herhaald moeten worden. We zijn niet alleen op onze tocht. Wereldwijd gaan geloofsgemeenschappen,
kerken, parochies met elkaar op pelgrimstocht:Pilgrimage of justice and peace. Lees meer >>


Plezier in preken

Plezier in preken
‘Ik had mee willen doen aan de cursus voor jonge lekenprekers, maar daar was ik te oud voor. Dus was ik erg blij met deze mogelijkheid’, zegt een van de deelnemers aan de Lekenprekerscursus in Rotterdam. Die werd georganiseerd door de GDB en de Doopsgezinde Zending voor de Ring Zuidwest Nederland. Lees meer >>


Blinde Vlekken

Blinde Vlekken
‘Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is…’, dat is het thema van de vrouwenretraite die van 24 tot en met 26 maart plaatsvindt in Buitengoed Fredeshiem onder leiding van: ds. Iris Hasselbach-Jongsma, ds. Margreet Eberwijn-Verveld en Marbo Hieminga.  Ze gaan hiermee in op het doopsgezinde jaarthema: ‘Blinde Vlekken’. Iris Hasselbach – Jongsma vertelt wat daarmee bedoeld kan worden? En wat gebeurt er als je die gaat zien? Lees meer >>

 
 
     
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl