Geschiedenis

De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB) is in 1917 begonnen als een gemeentedagbeweging, die een kritische houding wilde innemen ten opzichte van het toenmalige geloofsleven. Bijbelstudie moest weer een centrale plaats krijgen in doopsgezinde gemeenten.

Ondogmatisch betekende toen en betekent nog steeds, ruimte geven aan het persoonlijke geloof.
De nadruk kwam weer te liggen op de overlevering, op de beginselen van de oude Doopsgezinden, maar de GDB was ook een beweging tegen de vrijzinnigheid die de Broederschap was ‘binnengeslopen’.

Dat was 1917.

GDB nu

De GDB staat nog steeds achter de gedachte dat in een gemeente de bijbel een centrale plaats heeft.
De gemeente is een gemeenschap waarin Vieren & Dienen & Leren centraal staan.

Gemeenteleden van nu benaderen de bijbel niet meer zoals een eeuw geleden.

Vrijzinnigheid als antropologische theologie

Sinds 2018 is prof. dr. C. Doude van Troostwijk als visiting professor aangesteld aan het doopsgezind seminarie. Hij richt zich op het begrip ‘vrijzinnigheid’, dat hij omschrijft als antropologische theologie. Een boeiende uitdaging, omdat in die omschrijving zowel het menselijke als het goddelijke een plaats krijgen.
Vast een voorschot: Wie of wat is God? Van God weten we helemaal niets: geen beeld, geen indruk, niets. Is God er dan wel of niet meer? Als God er is, dan niet meer zoals ons vroeger is geleerd. Hoe dan wel? 
God is geen mens, maar een ander Zijnde dat door ons niet is te vatten, niet is in te vullen. Kunnen we dan nog denken over God? Nee, niet als abstractie, maar wel als werkwoord : ehjeh asjer ehjeh: ik ben die ik ben (voor jou) (Exodus 4 : 12-13). Buber/Rosenzweig vertaalden: Ich werde dasein.
Er-zijn is een relationeel begrip, omdat ik er alleen kan zijn voor de ander.
De Franse filosoof Levinas ziet haar als opdracht. Hij vertaalt: in de ander ontmoet ik de Ander. Het transcendente laat zich ontmoeten in het immanente. Daar ligt de verbinding tussen het goddelijke en het menselijke.
Is daarmee aangegeven wie of wat God is. Nee, want God is een andere dimensie en dus geen projectie van de mens, een afspiegeling van de mens. Doen we God ‘te kort’ als we spreken van antropologische theologie? 

Het zijn vragen die ook de GDB aangaan.
Daarvoor biedt de GDB Bijbelgespreksmateriaal en Retraites aan.