Jaarthemamappen vóór 2021

De GDB stelt elk jaar een jaarthemamap samen. Elk thema wordt steeds op 6 of 7 verschillende manieren aan de orde gesteld. De mappen van vóór 2021 (hier op alfabetisch volgorde) zijn niet te downloaden, wel als papieren versie te bestellen:

 • Blinde vlekken
  God in de blinde vlek? Ik zie ik zie wie jij niet bent. Wiens schuld is het eigenlijk? Komt er ooit een einde aan? (Over wraak en genoegdoening), Oog in oog met het lijden. Wie is de vijand? Hullie en zullie.
 • Eigen weg-wijs/zer
  Op weg. Obstakels onderweg. Eigenwijs je eigen weg gaan. Uitgeput. Richtingwijzer gevraagd! Verrassende ontmoetingen onderweg. Twee wegen.
 • Geroepen om te leven/Geschapen naar Gods beeld
  Schepping als gave. Mens naar Gods evenbeeld. Een andere kijk. Omgaan met verschillen. Medemens worden. Bron van samen leven. Gegeven leven.
 • Grenzeloos verlangen
  Verlangen naar het beloofde land. Verlangen naar heelheid. Verlangen naar de a/Ander. Verlangen naar vrede. Verlangen naar opstaan-Pasen. Verlangen: vrijheid en/of gebondenheid?
 • Opstandig
  In opstand tegen je familie. In opstand tegen het gezag. In opstand tegen conventie en regels. Opstandig tegen God. In opstand tegen onrecht. Opstaan voor eenheid.
 • Thuis op aarde
  Thuis bij God. Thuis op Gods aarde. Waarom lijden op aarde? Een aarde vol dieren. Vreemd en thuis. Welke gemeenschap is ’thuis’? Hoe houd je huis op aarde? Op adem komen.
 • Tijd-bij de tijd
  Tijd van je leven. Ritme van de tijd. Blijf niet staren op wat vroeger was. Goede tijden slechte tijden. Waarheen gaat de tijd? Tijd van eindigheid. Heb je even voor mij?
 • Vanwaar komt mijn hulp??
  Vanwaar komt mijn hulp? Bedekte schaamte. Opgereisd en opgebrand. De macht van de sterkste … of zo. Wie komt er voor mij op? Van twee kanten. Schaap in wolfskleren.
 • Wat is wijsheid?
  Wat is wijsheid? Wijs omgaan met de tijd. Vrouwe Wijsheid verbindt. Wijsheid in spreken en zwijgen. (on)Wijsheid in het maken van keuzes. Wijsheid en schepping. Wijsheid en wet.
 • Water wordt wijn!! van chaos tot vreugde
  Water en chaos. De ware Jozef. Storm voor de stilte. Ongedachte vreugde. Bruiloft..water wordt wijn. Verwachting, teleurstelling en vreugde.
 • Zo goed als nieuw
  Nieuw naam – nieuwe kans. Samen eten – ja gezellig. Wat een uitzicht. Verrassende gerechtigheid. Ongezien in aanzien. Door schade en schande. Een nieuwe lente een nieuw geluid

Het materiaal is te bestellen bij gdb@doopsgezind.nl
IBAN NL89 TRIO 0379 7299 62 tnv Stichting GDB Nederland.
Prijs  € 5,00  per deel exclusief verzendkosten