Doperse educatiedag in Utrecht

Doperse educatiedag. Op zaterdag 26 augustus kwamen 25 personen naar Utrecht om met elkaar te spreken over de behoeften aan en de mogelijkheden van doperse educatie.

Opening Doperse educatiedag door ds. Paul Thimm

Ds. Paul Thimm heette de aanwezigen welkom namens de Doopsgezinde Zending en de GDB. In zijn inleiding vertelde hij het verhaal van Jacobus en Johannes die alvast een goed plaatsje willen reserveren als Jezus straks in glorie zal heersen. Het antwoord van Jezus is zoals vaak ongemakkelijk en zal niet datgene zijn geweest wat ze graag wilden horen. Maar het is een antwoord dat ook voor ons een ‘education permanente’ inhoudt. Lees Marcus 10: 35-45 er nog maar eens op na.

De deelnemers waren met verschillende vragen naar deze dag gekomen en spraken daar met elkaar over. Na de lunch keken we hoe we concreet verder kunnen met doperse educatie.

Fijn om te zien dat er een aantal mooie initiatieven is. Vanuit het seminarie wordt gewerkt aan een studieweekend onder de titel ‘Leren en vieren’ in Doperduin. Noteer vast de data,  9 en 10 februari 2024, in de agenda! Het is de bedoeling dat deze studiedagen een jaarlijks terugkerend event worden. Dopersduin heeft onder andere ook plannen voor weekenden rond de bijbel en rond ‘de kunst van het samenkomen’.

We constateerden dat er verschillende doperse educatie projecten zijn. Thematische, zoals het leerhuis in het Noorden, waar aan de hand van actuele sociale en politieke thema’s de bijbel wordt bestudeerd. De Doperse Theologie waar heel wat doopsgezinden in de loop der jaren aan hebben deelgenomen was meer als een curriculum opgezet. En dan heb je nog educatie met een speciale doelgroep (als voorbeeld de toerusting die AKC-leiding elk jaar krijgt). Het zou mooi zijn als het materiaal voor de verschillende projecten nog breder kan worden ingezet.

Vanuit het seminatie wil men graag de verbinding leggen tussen het academische onderzoek en toepassing in de gemeenten. Chris Doude van Troostwijk gaf als voorbeeld de ‘Inventive Theology/ Vrijzinnige Theologie’.

Uiteindelijk bleek dat er vooral behoefte is aan basiseducatie, zowel in Nederland als in andere landen in de wereld. Wat is nu doopsgezind? Predikanten vertelden dat ze voor dopelingen nog werken met boekjes uit de jaren ’70 die inhoudelijk nog bruikbaar zijn, maar die wel toe zijn aan een nieuwe vorm. Die basiseducatie is trouwens niet alleen voor dopelingen. Want we hebben als doopsgezinde gemeenteleden vaak niet de woorden om duidelijk te maken wat we als doopsgezinden geloven, waar we voor staan. Wellicht kan hier de inventieve theologie een bijdrage leveren. Hoe je door verschillende bronnen bij elkaar te brengen je geloof kan vormgeven.

Er is ter plekke een werkgroepje gevormd mensen van het seminarie, predikanten en doopsgezinde organisaties dat zich het komende halfjaar gaat buigen over de vraag: wat zouden we dan precies willen ontwikkelen?

We houden u op de hoogte!