Jaarthemamap 'Geloven beweegt ons'. Voorblad

Geloven beweegt ons – Jaarthema GDB 2023-2024

Er is weer een nieuwe GDB map: ‘Geloven beweegt ons’, maar wie is ‘ons’? Gaat het om ons doperse wereldje of zien we een oecumenische beweging voor ons, een golf van geïnspireerde en inspirerende mensen die over de wereld trekt om … ja om wat? Om onrecht te herstellen, zonder dat we nieuw onrecht veroorzaken? Om vrede te brengen die mensen duurzaam verbindt?

Het thema ‘Geloven beweegt ons’ heeft een dubbele lading: geloven raakt ons en geloven zet ons in beweging.

Wat doet geloven eigenlijk met mensen, met ons? Doet het ons wel iets of is het alleen voor zondag? Blijft het bij een innerlijke zaak? Of roept geloven op tot actie en tot welke actie dan wel? Bewegen wij ons richting Beloofde Land of G’ds Koninkrijk – om maar eens iets te noemen?

De hoofdstukken beginnen met een inspirerend persoon of gebeurtenis die bij het thema past, zoals Frère Roger medestichter van de Taizé gemeenschap, Iqbal Masih een ontsnapt kindslaafje dat zich inzette tegen kinderarbeid, dopers die uit Oekraïne en Rusland vluchtten en een nieuw bestaan zochten of de Assemblé van de Wereldraad van Kerken in 2022.

Geloven beweegt ons – bijbels gezien gaan mensen erdoor op reis: een heel volk gaat van het Land van Duisternis op weg naar het Veelbelovende Land, op hoop van zegen, omdat ze geloven dat het leven anders kan zijn. Individuele mensen bewegen zich vanuit hun vertrouwde omgeving naar ver buiten hun comfort zone omdat ze geloven dat het anders kan.

De nieuwe map geeft materiaal bij elkaar gebracht door Kim de Berg, Christien Duhoux-Rueb, Leuny de Kam en Ineke Reinhold-Scheuermann om met het thema aan de slag te gaan in gespreksgroepen, bijbelkringen, in themadiensten met jeugd en jongeren. Er is ook materiaal voor een startdag met een spel voor jong en oud (vanaf 8 jaar) en suggesties voor een kerkdienst.

Startdagmateriaal

Het Startdagmateriaal kan hier worden gedownload.

Themamap

Half augustus zijn de hoofdstukken van de themamap te downloaden, hier op de site van de GDB. De geprinte versie zal dan ook tegen betaling te bestellen zijn. Nadere informatie over prijs en besteladres zal tegen die tijd bekend worden gemaakt.