Retraite Fredeshiem gaat door!

De retraite van 1 tot en met 3 november in Fredeshiem gaat door. Er zijn nog plaatsen over. Dus u kunt zich nog aanmelden. Mochten de kosten voor u onoverkomelijk zijn weet dan dat de GDB een vrijplaatsenfonds heeft.

Retraite: Voor mannen, vrouwen en (echt)paren, Thema: ‘Op een bankje’

Wij nodigen U van harte uit deel te nemen aan onze retraite. Het is een gemengde retraite die – onder ervaren leiding – wordt gehouden op Buitengoed ‘Fredeshiem’ in Steenwijk.

Op een bankje
Wie heeft er niet zo nu en dan behoefte aan troost?
Hoe wordt je getroost? Hoe ben je een ander tot troost?
Dat is nog helemaal niet zo duidelijk.
Goede bedoelde adviezen werken vaak averechts.
Tijdens deze dagen gaan we op zoek naar wat zou kunnen werken.
We zullen ons verdiepen in bijbel- en andere teksten.
Kijken naar beeldende kunst en luisteren naar muziek.
We laten ons inspireren door mensen die het voor hun kiezen hebben gekregen, zoals Dirk de Wachter. Als therapeut en hulpverlener ervaart hij wat het betekent afhankelijk te zijn als hij zelf ziek wordt.
Hoe en wanneer voelen hij en anderen zich getroost?
Het thema van de retraite is Op een bankje.
Daar kun je je een heleboel bij voorstellen.
Rustig en stil, alleen of samen, op een bankje zitten.
Herkenning. Aandacht.
Genieten van het uitzicht.
Even niets.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Leiding: ds. Christine Schlette (De Knipe) en Jolanda Valk (Twente)
Data:               woensdag 1 november (vanaf 15.00 uur) tot en met vrijdag 3 november 2023 (16.00 uur)
Plaats:             Buitengoed ‘Fredeshiem’, Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk -de Bult
Maximaal :      25 deelnemers

Deelnameprijs:

€ 280 tot € 290  pp (eenpersoonskamer)
€ 250 tot € 260 p.p (tweepersoonskamer) 

De deelnameprijs is exclusief annuleringsverzekering en toeristenbelasting.

De deelnameprijs is variabel gemaakt i.v.m. de stijgende kosten. De minimale prijs is € 280 voor een eenpersoonskamer, wie meer kan en wil betalen mag tussen de € 280 en € 290 betalen. De minimale prijs voor een tweepersoonskamer is € 250, wie meer kan en wil betalen kan tussen de € 250 en € 260 betalen.

Steunfonds Doopsgezinde Retraites

Zij die de deelnameprijs niet geheel op kunnen brengen kunnen zonder schroom een beroep doen op het Steunfonds van de Doopsgezinde Retraites. Dit fonds wordt gevoed door de opbrengsten uit collectes en giften. Uw verzoek om financiële ondersteuning wordt altijd in vertrouwen behandeld. Hiervoor kunt u contact opnemen met Hermine Dekkers.

Laat de kosten u niet weerhouden om u op te geven!

Opgave

Omdat er voor elke retraite een strikt maximum aan deelnemers wordt aangehouden is snelle opgave raadzaam.

Enkele weken voor de aanvang van de retraite ontvangt u van ons de deelnemerslijst en verdere informatie over de retraite waarvoor u zich heeft opgegeven.

PR is belangrijk

Kent u iemand die belangstelling heeft voor onze retraites, stuur dan deze informatie aan hem of haar door.

Bij vragen of voor overleg kunt u contact opnemen met:
Hermine Dekkers,
Groenestein 19, 3334 CG Zwijndrecht
Telefoon: 06-10708191
email: h.dekkers@doopsgezindezending.nl  

Rekeningnummer:

NL89 TRIO 0379 7299 62 t.n.v. stichting GDB Nederland

Download hier het aanmeldingsformulier.