child standing while using green binoculars

Er is weer hard gewerkt om de jaarthemamap op tijd rond te krijgen.

U kunt de map hier kosteloos downloaden. (Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld!)

Heeft u liever een papieren versie dan kunt u die bestellen bij:
Joop van der Mei, Neubourgstraat 28, 4834 JM  Breda
tel. 076 52 11 519 email: gdb@doopsgezind.nl
Kosten: € 10 plus verzendkosten. 
Bank:  NL89 TRIO 0379 7299 62 t.n.v. stichting GDB Nederland.
De map is ook (tegen betaling) af te halen op het ADS kantoor. 

Voor inlichtingen over de inhoud en het aanbod van de GDB om in vakante gemeenten het leiden van een bijbelkring aan te bieden: Ineke Reinhold. 
email: reinhold@ziggo.nl    tel. 020-67 08 312 of 0346 5 64 128