Collecte voor de GDB

De jaarthemamap, retraites, lekenprekerscursussen, ondersteuning van vacante gemeenten: de GDB maakt het mogelijk!

Ondersteun ons werk door geld over te maken op NL89 TRIO 0379729962 t.n.v. Stichting GDB Nederland onder vermelding van ‘Collecte GDB 2022’.

In 2019 werd voor het laatst gecollecteerd voor de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk.

De afgelopen jaren kon er niet gecollecteerd worden, maar nu kan het gelukkig weer.

We hopen dat velen weer zullen bijdragen om het werk van de GDB mogelijk te maken. Download hier de collectebrief.

Of scan de bovenstaande QR-code