Retraite Licht-Geraakt

Retraite tijdens de 40 – dagentijd in Dopersduin met als thema: LICHT-GERAAKT.

De Zijnde sprak zacht
‘het worde licht’
en dat was het begin,
heel dikwijls sta je er vierkant naast,
maar soms ook middenin.

Wat is het leven licht als je wordt geraakt door ervaringen die goed, waarachtig en mooi zijn.
Zoals vreugde om vriendschap, verbondenheid, humor en verwondering.
En soms kan er zomaar plotseling een schaduw overheen vallen en word je geconfronteerd met ervaringen van verlies: je werk stopt, je gezondheid gaat achteruit, je relatie wordt verbroken of een dierbare sterft.

In hoeverre blijft dan de lamp branden en laten we ons raken door het Licht? Hebben we dan nog oog voor de sterren in de nacht, horen we de Roepstem in het donker, voelen we ons verbonden met het grote geheel en kunnen we ons laten dragen? Of is er alleen maar duisternis…?

Hiermee gaan we in deze retraite aan de slag.
Onderzoeken wij het thema LICHT-GERAAKT, in verstilling en gesprek, door meditatie en andere creatieve werkvormen.
Zo gaan we aan de hand van dit thema op weg naar Pasen, zoeken wij verbinding met onszelf en de (A)nder en vieren wij door hoogten en diepten het leven.


Wilt u meedoen, geeft u zich dan snel op!
Opgeven: via e-mail driekedejong@ziggo.nl
Datum: dinsdag 21 maart t/m donderdag 23 maart 2023
Tijd: aankomst 16.00 uur – vertrek 13.30 uur
Kosten: € 250 pp o.b.v. één persoonskamer
Locatie: Dopersduin te Schoorl
Leiding: Iris Hasselbach, Margreet Eberwijn, Drieke de Jong